Engelsk Slagdörr
- Som fyllning finns. Gran, Svensk lärk, Sibirisk lärk, GovaPlast och Bongossi