Klicka på Albumen för att se de olika lösningar på dörrar.
Dörrarna kan fås med Låg slagdörr, Hel slagdörr, Engelsk slagdörr.
Som fyllning finns: Gran, Svensk lärk, Sibirisk lärk, Ek, Bongossi och GovaPlast.

Klicka på Albumen för att se de olika lösningarna på boxinredningar.