HippoBoxen har tagit fram öppningsbara fronter, som kan öppnas 180 grader. Hela dörrramen bygger på en 50x50x2mm ram av fyrkantsrör. Vi har sedan hängt upp dörren i en 60x60x3mm dörrstolpe. Dörren är upphängd i mycket kraftiga gångjärn på sex punkter. Detta gör att det blir en mycket stark konstruktion.

1 - I stängt läge ser HippoBoxens öppningsbara front ut som en vanlig front.
2 - För att öppna fronten skjuts skjutdörren upp till max. Därefter så lossar du spärren i frontens nedre vänstra kant. Med en lätt hand öppna du nu spärr nr 2 i dörrskenans övre högra kant.
3 - HippoBoxens front går nu att öppna upp som en vanlig dörr. Med frontpartiet i denna position sker utgödslingen mycket enkelt, med t.ex. hjälp av en liten frontlastare.
Fronten på bilderna intill har vänsterhängd dörr, givetvis går den även att få som högerhängd.
-Som fyllning finns: Gran, Svensk lärk, Sibirisk lärk, Ek, Bongossi och GovaPlast.