Klicka på Albumen för att se de olika lösningar på dörrar.

Fronterna kan fås med Låg slagdörr, Hel slagdörr, Engelsk slagdörr och skjutdörr.
Som fyllning finns: Gran, Svensk lärk, Sibirisk lärk, Ek, Bongossi och GovaPlast.